• Slotwoord

    Lees meer
  • Afsluitende zaaldiscussie: hoe verder?

    Lees meer
  • “Het gaat om zelfvoorzienend, zuinig en slim”

    Lees meer

Slotwoord

Het woord ‘tijdig’ is ook volgens directeur van de Waddenacademie, Katja Philippart, blijven hangen als sleutelwoord van de dag. De urgentie van het vraagstuk van zoetwatervoorziening in het Waddengebied werd door de…

Afsluitende zaaldiscussie: hoe verder?

In de afsluitende zaaldiscussie ging het om de vraag: hoe verder? Maar voordat de zaal aan de beurt was, wilde moderator Jaap Jepma van Gualbert Oude Essink  (Deltares) weten wat hij verder…

“Het gaat om zelfvoorzienend, zuinig en slim”

Als oud-boer vertegenwoordigt Siem-Jan Schenk een geborgde zetel in het waterschap HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Hij begon als boer in de jaren ’70 van de vorige eeuw en kan zich de droogte…

Zaaldiscussie naar aanleiding van de presentatie van het rapport van Gualbert Oude Essink

Dagvoorzitter Jaap Jepma concludeert, na de presentatie van het nieuwe rapport: “Er gebeurt veel. Het is zaak om de kennis nu in de praktijk te gaan benutten.” Het rapport en de samenkomst…

‘We kunnen als Nederland nog veel meer’

Als kennismakelaar in de regio Noord van het Zoet Zout Knooppunt mocht Peter Prins een eerste reactie op het Deltares-rapport ‘Zoetwatervoorziening in het Waddengebied’ geven. Hij was er blij mee, maar kraakte…

Directeur Katja Philippart overhandigt rapport Deltares

Na de presentatie van Gualbert Oude Essink overhandigde directeur Katja Philippart het rapport van Deltares aan Peter Prins, kennismakelaar in de regio Noord van het Zoet Zout Knooppunt. Dat deed ze in…

Ook leren van voorbeelden buiten de regio

In opdracht van de Waddenacademie schreef onderzoeksinstituut Deltares het rapport ‘Zoetwatervoorziening in het Waddengebied’. In rap tempo nam Gualbert Oude Essink de aanwezigen mee door het rapport. Een van de adviezen daaruit…

Zaalgesprek over het goede gesprek

In het zaalgesprek aan het eind van de ochtend vatte dagvoorzitter Jaap Jepma de ochtend kort samen. Terugkijkend zag de waarschuwing voor de belemmeringen als gevolg van juridisering van Tineke de Vries,…

“We hebben alles, dus hier kan alles”

De afbeelding van de catdog liep als een rode draad door het vurige pleidooi voor een positievere benadering van de vraagstukken langs de kust van Jarno Rietema. “We hebben 3G – goede…

Spanningsveld tussen gezonde bodem en verdienmodel in de pootaardappelteelt

Na de koffie- en theepauze op het zonnige erf van HZPC, installeert het hele gezelschap zich weer op hun plaatsen. De dagvoorzitter spreekt de zaal aan: “De koffie hebben jullie nu gehad,…

Milieueconoom Pieter van Beukering over natuurinclusief boeren

Hoe kunnen we boeren stimuleren om meer natuurinclusief te boeren? Dat was de vraag die Pieter van Beukering stelde in zijn reflectie. “Er is een enorme bak geld gereserveerd, maar aan welke…

Akkerbouwers willen graag verder, maar de vraag is nog hoe

Het akkerbouwbedrijf van Tineke de Vries en haar familie, bij Hallum, is door dijken omgeven. Het Noord-Friese akkerbouwgebied is verweven met de zee en zelfs ontstaan door de zee, zo begon zij…

Moderator Jaap Jepma introduceert het programma van de dag

Vier blokken en alle ruimte om te netwerken Moderator Jaap Jepma vertelde kort hoe het programma van de dag eruitziet. Dat is op te delen in vier blokken, te beginnen met de…

Katja Philippart opent 28ste symposium

Na een korte introductie op het thema van de 28ste Waddenacademie door dagvoorzitter Jaap Jepma, lichtte directeur Katja Philippart van de Waddenacademie de circa 100 bezoekers toe waarom de zoetwatervoorziening onderwerp van…

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Op 29 juni 2022 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium.  Wat is een duurzaam perspectief voor de landbouw in het Waddengebied? Hoe gaan we de benodigde zoetwater…

Foto’s