Moderator Jaap Jepma introduceert het programma van de dag

29 juni, 10:05

Vier blokken en alle ruimte om te netwerken
Moderator Jaap Jepma vertelde kort hoe het programma van de dag eruitziet. Dat is op te delen in vier blokken, te beginnen met de context: voor welke opgaven ziet de landbouw zich gesteld? Na de koffie komen de actuele stand van zaken en het perspectief voor de pootaardappelteelt aan bod. In het derde blok, na de lunch, wordt kennis gedeeld in de vorm van een rapport over de zoetwatervoorziening in het Waddengebied. Het vierde en laatste blok gaat over de keuzes die voor de toekomst gemaakt moeten worden.

Tussendoor zijn er zaaldiscussies – die Jepma liever zaalgesprekken noemde – en is ruimte om te netwerken. “Alle usual suspects zijn er: vanuit de landbouw, de natuur, de wetenschap en de overheid. Dus u kunt elkaar moeiteloos vinden.”