De Waddenacademie organiseert in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium over de toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied. Wat is een duurzaam perspectief voor de landbouw in het Waddengebied? Hoe gaan we de benodigde zoetwater strategie vormgeven? En welke kennis is hiervoor nodig? Op deze, en ongetwijfeld ook andere vragen  proberen we antwoorden te vinden tijdens het symposium op woensdag 29 juni bij HZPC te Metslawier. We hebben een mooi programma samengesteld met interessante sprekers.

09.30 – 10.00

Inloop met koffie en thee en iets erbij

10.00 – 10.05

Welkom namens de organiserende partijen

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Lees het verslag
10.05 – 10.15

Introductie op het programma

Jaap Jepma, moderator

Lees het verslag
10.15 – 10.35

Behoud van de landbouw in de kleischil. Voor welke opgaven staan we?

Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord

Lees het verslag
10.35 – 10.45

Korte reflectie op de introductie, met name vanuit het economisch en duurzaamheidsperspectief

Pieter van Beukering, portefeuillehouder Economie Waddenacademie

Lees het verslag
10.45 – 11.15

Koffie- en theepauze

11.15 – 11.35

Pootaardappelteelt: het spanningsveld tussen een gezonde bodem en het verdienmodel

Robert Graveland, directeur R&D HZPC

Lees het verslag
11.35– 11.55

“Hier kan alles!” Perspectief Waddengebied vanuit de jonge agrariërs, boeren in onze polders waar alles kan!

Jarno Rietema, voorzitter Groningse Agrarische Jongeren

Lees het verslag
11.55 – 12.30

Zaaldiscussie naar aanleiding van de ochtendpresentaties

Jaap Jepma, moderator

Lees het verslag
12.30 – 13.45

Lunch

13.45 – 13.50

Opening middagdeel

Jaap Jepma, moderator

13.50 – 14.15

Presentatie rapport Zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Gualbert Oude Essink, Deltares

Lees het verslag
14.15 – 14.25

Aanbieding rapport aan Peter Prins

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

14.25 – 14.40

Eerste reactie op rapport

Peter Prins, kennismakelaar Zoet-Zout Noord Nederland

Lees het verslag
14.40 – 15.00

Zaaldiscussie naar aanleiding van de presentatie van het rapport van Gualbert Oude Essink

Jaap Jepma, moderator

Lees het verslag
15.00 – 15.30

Koffie- en theepauze

15.30 – 16.00

Werken aan een toekomstbestendig zoetwatersysteem

Siem-Jan Schenk, lid Dagelijks Bestuur waterschap HHNK

Lees het verslag
16.00 – 16.25

Jaap Jepma, moderator

Afsluitende zaaldiscussie: Hoe verder?

Lees het verslag
16.25 – 16.30

Slotwoord

Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Lees het verslag
16.30 – 17.30

Aangeklede borrel