Slotwoord

29 juni, 16:25

Het woord ‘tijdig’ is ook volgens directeur van de Waddenacademie, Katja Philippart, blijven hangen als sleutelwoord van de dag. De urgentie van het vraagstuk van zoetwatervoorziening in het Waddengebied werd door de Waddenacademie al langer gevoeld. “Misschien heeft niet iedereen het nog op diezelfde manier ervaren,” zegt Katja Philippart. “Maar het goede gesprek, zoals dat al genoemd werd, en onze dialoog zijn essentieel.”

Volgens Philippart is het belangrijk om te blijven kijken naar het grotere plaatje. “Welke spelers hebben er allemaal belangen bij zoetwatervoorzieninig in het Waddengebied? Alle belangen moeten meetellen.” Dit grotere plaatje kan volgens Philippart alleen gedestilleerd worden uit gesprekken, die de verschillende aanwezige partijen met elkaar hebben te voeren.

Plannen uittekenen
Daarnaast is het belangrijk om ook juridische en economische aspecten vroeg in het proces mee te nemen in de discussie, en uit te spreken wat de individuele verwachtingen van de partijen zijn. “Teken de plannen uit,” zegt Philippart. “Wat gaat het kosten, wie moet deze kosten dekken? Hoeveel land heb je ervoor nodig, en van wie is dat land eigenlijk? Hoe haalbaar is het plan? Wat verwacht je ervan?”

Openheid 
Ten slotte richt Philippart zich tot de gehele zaal met een woord van dank. De sprekers verdienen complimenten voor de sterke inhoud van hun presentaties en de openheid waarmee ze het gesprek zijn aangegaan. Ook alle lof voor de goede voorbereiding en de technici achter het zwarte doek. LTO en HZPC worden bedankt als partners in de organisatie van het evenement en HZPC specifiek voor het beschikbaar stellen van de locatie, die heerlijke verkoeling bood op deze hete zomerdag.

Philippart: “Op het goede gesprek!”