Zoetwatervoorziening in het Waddengebied

27 juni, 15:18

Op 29 juni 2022 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium.  Wat is een duurzaam perspectief voor de landbouw in het Waddengebied? Hoe gaan we de benodigde zoetwater strategie vormgeven? En welke kennis is hiervoor nodig? Op deze, en ongetwijfeld ook andere vragen  proberen we antwoorden te vinden tijdens het symposium op woensdag 29 juni bij HZPC te Metslawier. We hebben een mooi programma samengesteld met interessante sprekers.